Sunday, 23 August 2009

Pelaburan 2 : Amanahkan pada ASNB

Satu lagi cara untuk kita menyimpan wang simpanan secara selamat ialah dengan melaburkannya ke amanah saham. Untuk kali ini, kita akan cuba sentuh hanya pada anamah saham yang ditawarkan di bawah Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB). ASNB merupakan satu skim pelaburan yang mengumpulkan wang daripada orang ramai ke dalam tabung khas yang diuruskan oleh pengurus pelaburan profesional. Ia ditubuhkan melalui satu surat ikatan yang telah dimeterai. Ia adalah satu perjanjian di antara pemegang amanah, pengurus dan pemegang unit. Tabung unit amanah akan melabur dalam ekuiti, sekuriti berpendapatan tetap dan aset-aset lain yang dibenarkan di bawah Garis panduan Tabung Unit Amanah.

Antara kelebihan melabur di dalam ASNB ialah:
  • Kepelbagaian : Mempelbagaikan pelaburan dalam pelbagai kelas aset dan sektor-sektor yang berbeza akan mengurangkan risiko pelaburan. Dengan kepelbagaian pelaburan, risiko pelaburan dapat disebarkan.
  • Pengurus yang profesional : Berpeluang mendapat khidmat pengurus profesional yang selalunya tidak dapat dinikmati oleh pelabur individu yang melabur dengan modal yang kecil atau sekiranya pelabur melabur dalam simpanan deposit tetap atau dalam pasaran saham secara langsung.
  • Pentadbiran yang mudah : Pentadbiran jual, beli dan pegangan pelaburan dalam unit amanah adalah lebih mudah jika dibandingkan dengan pegangan portfolio pelaburan dalam pasaran modal yang dibuat secara langsung oleh pelabur.
  • Kecairan : Pelabur boleh menjual balik sebahagian atau semua unit amanah mereka pada bila-bila masa dalam waktu perniagaan.
  • Berkemampuan untuk melabur : Pelabur hanya memerlukan modal yang kecil untuk menyertai portfolio pelaburan yang diuruskan oleh pengurus profesional dan menikmati faedah yang sama dengan mereka yang melabur dalam sekuriti berharga tinggi.
Amanah Saham seperti ASNB secara kasarnya memperlihatkan peluang terbaik untuk pelaburan. Tetapi, sebagaimana pelaburan yang lain, tetap masih ada risikonya. ASNB bagaimanapun, menawarkan pelbagai skim pelaburan yang menawarkan kepelbagaian kadar pertumbuhan dari risiko rendah hingga risiko tinggi sebagai pilihan pelabur.

ASNB juga menawarkan pelaburan yang mempunyai harga jualan dan belian lot yang tetap. Sebagai pertumbuhan pelaburan, di hujung setiap tahun matang, pelabur dibayar dividen. Ini dapat memastikan modal pelaburan kita tidak hilang di dalam pasaran.

Pada mereka yang kekurangan modal pelaburan, ASNB turut menawarkan pelaburan dari baki KWSP. Walau bagaimanapun, KWSP menetapkan peraturan untuk memastikan hanya peratusan yang rendah dari Akaun 1 sahaja boleh dikeluarkan untuk pelaburan ASNB. Ini bagi menjaga keselamatan wang KWSP kita yang lain.

Lihatkan senarai skim pelaburan yang ditawarkan oleh ASNB dan mulalah melabur. Ada skim yang ditawarkan mempunyai risiko yang sungguh rendah sehingga menjadi pilihan pengganti kepada akaun simpanan biasa. Bagi saya, saya sentiasa berminat untuk melabur di dalam ASB yang memberi keselamatan pada modal pelaburan saya melalui harga yang tetap dan juga memberi pertumbuhan dividen yang memberangsangkan.

Amanah Saham Nasional Berhad Bumiputera
Sahaja
KWSP
Bayaran Dividen
Amanah Saham Bumiputera (ASB) Website Ya Tidak
Kelayakan Bumiputera Malaysia
Akaun Dewasa (18 tahun ke atas)
Akaun Remaja ( ibu bapa atau penjaga sah berumur tidak kurang 18 tahun yang melabur bagi pihak remaja berumur 12 tahun hingga 18 tahun ke bawah).
Tahun Berakhir 31 Disember 2006 2007 2008
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen) 7.3 8 7
Bonus Seunit (sen) 1.25 1 1.75
Jumlah Bonus 8.55 9 8.75
Pertumbuhan (%) - 5.26 -2.78

Amanah Saham Wawasan 2020 (ASW2020) Website Tidak Tidak
Kelayakan Warganegara Malaysia
Akaun Dewasa (18 tahun ke atas)
Akaun Remaja ( ibu bapa atau penjaga sah berumur tidak kurang 18 tahun yang melabur bagi pihak remaja berumur 12 tahun hingga 18 tahun ke bawah).
Tahun Berakhir 31 Ogos 2006 2007 2008
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen) 6.8 8 7
Pertumbuhan (%) - 17.65 -12.50

Amanah Saham Didik (ASD) Website Ya Ya
Kelayakan Bumiputera Malaysia
Akaun Dewasa (18 tahun ke atas)
Akaun Remaja ( ibu bapa atau penjaga sah berumur tidak kurang 18 tahun yang melabur bagi pihak remaja berumur 12 tahun hingga 18 tahun ke bawah).
Tarikh Berakhir 30 Jun 2006 2007 2008
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit(sen) 6.8 7 7
Pertumbuhan (%) - 2.94 0.00

Amanah Saham Malaysia (ASM) Website Tidak Tidak
Kelayakan Warganegara Malaysia
Akaun Dewasa (18 tahun ke atas)
Akaun Remaja ( ibu bapa atau penjaga sah berumur tidak kurang 18 tahun yang melabur bagi pihak remaja berumur 12 tahun hingga 18 tahun ke bawah).
Tahun Berakhir 31 Mac 2007 2008 2009
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen) 6.8 7.8 6.25
Pertumbuhan (%) - 14.71 -19.87

Harga Jualan dan Belian
Amanah Saham Nasional (ASN) Website Tidak Tidak
Kelayakan Warganegara Malaysia Bumiputera 18 tahun ke atas
Tahun Berakhir 31 Disember 2006 2007 2008
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen) 5.5 6.25 5.5
Jumlah Pulangan (%) 35.6 28.03 -34.04
Pertumbuhan (%) - -21.26 -221.44
NAB Seunit Tertinggi (RM) 0.8326 0.9979 0.9857
NAB Seunit Terendah (RM) 0.6144 0.7793 0.5619

Amanah Saham Nasional 2 (ASN2) Website Ya Ya
Kelayakan Warganegara Malaysia Bumiputera 18 tahun ke atas
Tahun Berakhir 30 Jun 2006 2007 2008
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen) 5 5.2 5.2
Jumlah Pulangan (%) 3.19 40.24 -0.39
Pertumbuhan (%) - 1161.44 -100.97
NAB Seunit Tertinggi (RM) 0.8706 1.1133 1.2029
NAB Seunit Terendah (RM) 0.7952 0.7737 0.9758

Amanah Saham Nasional 3 (ASN3) Website Tidak Ya
Kelayakan Warganegara Malaysia 18 tahun ke atas
Tahun Berakhir 30 November 2006 2007 2008
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit(sen) 6.3 8 7
Jumlah Pulangan (%) 13.41 21.1 -17.96
Pertumbuhan (%) - 57.35 -185.12
NAB Seunit Tertinggi (RM) 1.0569 1.1945 1.2314
NAB Seunit Terendah (RM) 0.9453 1.015 0.8742

Amanah Saham Gemilang (ASG) Pendidikan Website Tidak Ya
Kelayakan Warganegara Malaysia
Akaun Dewasa (18 tahun ke atas)
Akaun Bijak(18 tahun ke atas sebagai Penjaga untuk kanak-kanak 6 bulan ke atas dan 18 tahun ke bawah)
Tahun Berakhir 31 Mac 2007 2008 2009
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen) 6.5 7 5.5
Jumlah Pulangan (%) 17.87 4.2 -15.45
Pertumbuhan (%) - -76.50 -467.86
NAB Seunit Tertinggi (RM) 1.0783 1.129 0.9825
NAB Seunit Terendah (RM) 0.8772 0.9583 0.7552

Amanah Saham Gemilang (ASG) Kesihatan Website Tidak Ya
Kelayakan Warganegara Malaysia
Akaun Dewasa (18 tahun ke atas)
Akaun Bijak(18 tahun ke atas sebagai Penjaga untuk kanak-kanak 6 bulan ke atas dan 18 tahun ke bawah)
Tahun Berakhir 31 Mac 2007 2008 2009
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit(sen) 6.5 7 6
Jumlah Pulangan (%) 17.87 4.2 -20.22
Pertumbuhan (%) - -76.50 -581.43
NAB Seunit Tertinggi (RM) 1.0783 1.129 1.0638
NAB Seunit Terendah (RM) 0.8772 0.9583 0.7664

Amanah Saham Gemilang (ASG) Pesaraan Website Tidak Ya
Kelayakan Warganegara Malaysia
Akaun Dewasa (18 tahun ke atas)
Akaun Bijak(18 tahun ke atas sebagai Penjaga untuk kanak-kanak 6 bulan ke atas dan 18 tahun ke bawah)
Tahun Berakhir 31 Mac 2007 2008 2009
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen) 6.5 7 5
Jumlah Pulangan (%) 17.87 4.2 -14.47
Pertumbuhan (%)
-76.50 -444.52
NAB Seunit Tertinggi (RM) 1.0783 1.129 1.0212
NAB Seunit Terendah (RM) 0.8772 0.9583 0.8059

Pelaburan Terbaru
Amanah Saham 1Malaysia (AS1M) Website Tidak Tidak
Kelayakan Warganegara Malaysia 18 tahun ke atas
Tarikh Pelancaran 05-Ogos-09
Harga Seunit RM1.00

1 comment:

Anonymous said...

Saya juga amat berminat dengan pelaburan yang diuruskan oleh ASNB. Walau bagaimanapun, masih terdapat tanda tanya bagaimanakah pengiraan pembahagiaan Dividen dan Bonus dilakukan oleh ASNB kepada pelabur. Jadi, saya berharap kamal dapat menuliskan dalam blog ini pengiraan secara terperinci bagaimana pengiraan ini dibuat. Saya akan terus mengikuti blog ini...menarik...

Post a Comment